Fukt i ytterväggar / fönster

Ytterväggar utsätts för regn och blåst. Tillsammans uppstår ett (slagregns)tryck mot huset som gör att vatten kan ta sig in genom det yttre skalet på huset. Vattnet kan ha avsevärd hastighet / kraft och ta sig långt in. Skador p.g.a. detta kan bli avsevärda.

2-stegsprincipen

Alla konstruktionsdelar mot det fria skall alltså utformas så man först stoppar regnet, med någon form av regnkappa, och sedan, separat, stoppar vinden. Mellan skall det finnas ett, väl, luftat och dränerat utrymme.

Vatten som tar sig genom regnskyddet hamnar i det luftade utrymmet, alltså i ett utrymme utan tryckskillnad mot ute, och tappar därigenom sin hastighet / kraft och faller ner och dräneras ut.

Regnskyddet kan vara ett träpanel, en tegelmur eller plåtfasad, som bakom har en dränerad luftspalt och sedan ett vindskydd på utsidan värmeisoleringen. Men en större nivåskillnad, i lä bakom något, kan också vara ett regnskydd – något som t ex fönstertillverkare arbetar med.

Denna princip att stoppa slagregn kallas 2–stegsprincipen.

1-stegsprincipen

En-stegspincipen stoppar regn och vind i en punkt / i ett skikt. Vatten som tränger igenom regnskyddet kommer direkt in i konstruktionen, och eftersom ingen tryckutjämnande spalt finns bakom, så vandrar vattnet vidare in i konstruktionen (tills det tappat sin fart).

Tätningar med enbart fogmassa är exempel på 1-stegstätningar och kräver i så fall att man kontrollerar och underhåller fogarna.

Du kan ladda hem denna text som pdf; Ytterväggar och fönster

Detta var information från www.fuktinfo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>