Reparera fuktskada i yttervägg

OBS – så här läser du följande;

1. Scrolla nedåt tills du hittar det som passar just din skada.

2. Eftersom många skador kan se likadana ut men ha olika orsak så läs igenom alla troliga orsaker som står under resp. avsnitt.

3. Om du inte hittar ett tillräckligt svar så maila mig på formuläret på startsidan!

YTTERVÄGG

Väggen är klädd med tegel på utsidan

Problemet

Det luktar från väggen.

Trolig orsak

Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller så är tegelfogarna dåliga och söndervittrade.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Kontrollera om öppna fogar finns i första tegelskiftet. Speciellt vid vägguttag kan man känna om det luktar från väggen.

Reparation

Detta är ganska svårt både att konstatera och att åtgärda enkelt. Kontakta sakkunnig för att komma rätt.

YTTERVÄGG

Bestående av träkonstruktion

Problemet

Det luktar från väggen.

Trolig orsak

Syllen möglar eftersom den står direkt på betong

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Kan vara svårt att konstatera enkelt. Att lukten kommer från väggen kan konstateras genom eluttag. Om det är syllen som luktar kan konstateras genom att lätta på fasadbeklädnaden och titta in. Alternativt kanske man kan lätta på beklädnaden eller sockellisten på insidan.

Reparation

Syllen måste bytas vilket innebär att väggen måste stämpas upp under tiden. Därför råder vi Dig att kontakta sakkunnig som hjälper Dig rätt.

YTTERVÄGG

Fasadbeklädnad av målat trä

Problemet

Färgen flagnar.

Trolig orsak

Genom sprickor i färgen, eller otäta längdskarvar mellan panelbrädorna, tar sig vatten in i panelen. P.g.a. tät färg och dåligt underarbete kan denna fukt inte torka ut. Dåligt underarbete eller avsaknad av grundfärg kan också vara orsaken.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Flagnande färg. Tag reda på vilken färgtyp som använts.

Reparation

Byt ut rötskadade brädor. Skrapa bort, eller ta på annat sätt bort, all gammal färg. Grundmåla, t ex med tunn träolja. Måla med en ny relativt diffusionsöppen färg.

YTTERVÄGG

Putsad vägg

Problemet

Putsen spricker och släpper.

Trolig orsak

P.g.a. rörelser i putsen, eller t ex fönsterbleck mot den, spricker putsen. Genom dessa sprickor letar sig vatten genom. Vatten kan också ta sig in p.g.a. otäta stuprör och hängrännor eller felaktigt anslutna detaljer. När detta vatten fryser sprängs putsen loss. Tät färg kan också orsaka problemet.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

”Bom” eller sprickor i putsen. Ta reda på vilken färg som använts.

Reparation

Knacka bort lös puts. Putsa i med ny puts. Måla med genomsläpplig färg, ej plastbaserad. Det kan vara svårt att få snygg ytfinish. Förmodligen behövs omputsning av hela fasaden. Ny puts måste vara lika sammansatt som befintlig puts vid omputsning. Det är oftast bäst att kontakta en putssakkunnig för att få det rätt vid fönsterbleck mm.

YTTERVÄGG

Vägg med tegel på utsidan

Problemet

Vita saltutslag på teglet.

Trolig orsak

Vatten läcker in i tegelväggen från exempelvis en felaktig takavvattning. Fukt vandrar ut genom stenen och för med sig salter. Om teglet är nytt så är detta ingen fara, är tegelväggen äldre är detta något man måste åtgärda.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Kontrollera om det finns dräneringsöppningar längst ner på varje meter av fasadteglet. Kontrollera om tegelfogarna skiljer sig från oskadade fasader på huset.

Reparation

Om teglet är nytt – borsta bort och se tiden an. Om det är en gammal vägg – kontakta sakkunnig för att göra rätt åtgärd.

YTTERVÄGG

Putsad vägg

Problemet

Putsen släpper vid fönstren.

Trolig orsak

Felaktig anslutning mellan puts och fönsterbleck. Dåliga fönsterbleck som inte leder ut vattnet tillräckligt långt ut (minst 4 cm) kan också vara en orsak.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Kontrollera fönsterbleckens lutning och infästning samt anslutning vid sidorna mot putsen.

Reparation

Knacka bort lös puts. Sätt i riktiga bleck eller komplettera befintliga bleck. Putsa i med ny puts och måla. Det kan vara en fördel att anlita putssakkunnig för att få arbetet korrekt utfört.

YTTERVÄGG

Klädd med träpanel

Problemet

Träpanelens nedre del är blöt och mjuk.

Trolig orsak

Ändträet på panelen är ej målat och vatten sugs in här, droppnäsa saknas. Alternativt att panelen är målad med plastfärg (dock mindre vanligt).  Ett alltför litet avstånd mellan mark och ändträ kan också ge samma problem.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Stick i virket med kniv. Titta hur det ser ut.

Reparation

Skrapa rent, låt torka och behandla med penetrerande olja. Vid behov såga till panelen så att Du får droppnäsa på den.

Ändra markytans avstånd från träpanelen samt markytans struktur genom att gräva ut ett 10-15 cm brett ”dike” nedanför panelen och fylla det med makadam, dock inte så högt upp som tidigare markyta.

Du kan ladda hem denna text; Fixa Yttervägg

Detta var information från www.fuktinfo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>