Reparera fukt- och mögelproblem i tak och vind

OBS – så här läser du följande;

1. Scrolla nedåt tills du hittar det som passar just din skada.

2. Eftersom många skador kan se likadana ut men ha olika orsak så läs igenom alla troliga orsaker som står under resp. avsnitt.

3. Om du inte hittar ett tillräckligt svar så maila mig på formuläret på startsidan!

Tak

Ventilerat, dvs med vind

Problemet

Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen

Trolig orsak 1 (av 2!)

Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet. Är takfotens ventilation igensatt? Är ventiler på gavelspetsarna igensatta? Se också nästa sida.

Reparation

Se till att ventilationsspalt finns längs takfot. Även om detta kan synas vara en enkel skada att identifiera och åtgärda rekommenderar vi Dig dock helst att kontakta sakkunnig för hjälp.

Trolig orsak 2 (av 2!)

Otätheter mot inneklimatet, t ex vid vindslucka eller öppna avloppsluftningar mot vinden eller vid brytningen vid stödben eller takvinkel. Skadan uppkommer ofta efter tilläggsisolering av vindsbjälklaget. Förekommer ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Är det tätt runt vindsluckan, är det tätt kring alla genomföringar, finns det nya? Är avloppsluftningarna dragna över tak eller försedda med vacuumventil? Kontrollera om det finns luftläckage vid väggarnas anslutning till taket bakom taklister. Kontrollera om ventilationen i bostaden är god. Kontrollera från- och tilluftsventiler i byggnaden.

Reparation

Täta alla tänkbara otätheter. Avlägsna alla luftningar av avlopp från vinden. Öka ej ventilerna på vinden! Förbättra bostadsventilationen, montera eventuellt in mekanisk frånluft. Även om detta kan synas vara en enkel skada att identifiera och åtgärda rekommenderar vi Dig dock helst att kontakta sakkunnig för hjälp.

Tak

Ventilerat, dvs med vind

Problemet

Det läcker genom taket, som består av takpannor, plåtpannor e d på underlagstak.

Trolig orsak

Läckande underlagstak.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Lyft takpannor och kontrollera takläkt och underlagspapp. Leta på ovansidan mitt emot och ovanför insidans skada efter något som inte verkar korrekt. Det kan också bero på att utrymmet under takpannorna fyllts med löv och barr som håller kvar fukten och får den att tränga genom. Det kan bero på läckande plåtbeslag kring skorsten mm. Underbeslag saknas ofta i villor från 70-80 talet. Det kan även bero på kraftig uttorkning av panelen så att sponten hoppat ur och samtidigt rivit sönder pappen.

Reparation

Gör en riktig konstruktion där det visat sig att konstruktionen inte är riktig. Om inte skadan på takstol ed är alltför stor så borsta rent och tvätta av med Boracol eller likvärdigt (anlita saneringsman).

Lägg om taket med ny läkt och underlagspapp om de gamla är skadade.

Tak

”Platt” tak

Problemet

Det läcker in vatten genom taket.

Trolig orsak

Tätskiktet, eller skarvar i det, är trasigt.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Det rinner in vatten.

Reparation

Det kan vara mycket svårt att hitta läckagepunkten i sådana här tak. Om Du inte tydligt hittar felaktigheter eller otätheter kring genomföringar, kanter mm så kontakta sakkunnig för hjälp.

Tak

Skorsten

Problemet

Tegelstenarna lossnar eller går sönder.

Trolig orsak

För låg temperatur på rökgaserna eller dålig fogning i teglet. Alternativt en dålig skorstenskrona, sprucken eller utan utsprång med droppnäsa.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Fogarna går relativt lätt att kontrollera liksom sprickor och dåligt utsprång på skorstenskronan. Rökgaserna behöver Du hjälp med att kontrollera.

Reparation

Kratsa ur fogarna så mycket det går och så att skorstenen inte går sönder. Fyll i fogarna med nytt bruk. Spruckna skorstenskronor måste göras om av sakkunnig.

Tak

Hängrännor och stuprör

Problemet

Det läcker vatten från hängrännorna och stuprören.

Trolig orsak

I hängrännorna samlas löv och barr som stoppar upp vattnet. Samma sak kan hända i stuprören. Om rännan är ren och det fortfarande läcker så kanske rännan hänger med felaktig lutning. Kanske är skarvarna otäta.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Det läcker vatten. Spola med vattenslang och kontrollera att stopp ej finns i stuprör eller dagvattenledning.

Reparation

Rensa från löv och barr. Kontrollera lutning med vågpass (eller vatten i rännan!). Skall vara 1:75.

Rensa dagvattenledningar och brunnar. Se till att stuprör eller hängrännor har silar.

Tak

Hängrännor och stuprör

Problemet

Det läcker in vatten i väggen vid infästningarna för stuprören.

Trolig orsak

Vatten från läckande stuprör förs in i väggen via infästningen.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Fuktfläckar vid infästningen.

Reparation

Se till att stuprören inte läcker. Se till att infästningen lutar neråt från väggen. Täta kring infästningen.

Du kan ladda hem denna text; Fixa Tak

Detta var information från www.fuktinfo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>