Mögelangrepp på råspont

Jag fick en fråga; Vi har sålt vårt hus och besiktningsmannen upptäckte mögelangrepp på råspnten. Då tvättade vi den med kemiska medel (nov 2011).. En månad senare upptäcker vi att råsponten är fuktig. Det har den aldrig varit tidigare. Vår bes man säger då att vi bör byta ut all råspont. Men fortfarande undrar vi ju varför det helt plötsligt är fuktigt. Vi la nytt yttertak 2010 och det har aldrig varit fuktigt förut. Påväxten som var på råsponten har varit där i 6 år och aldrig växt ytterligare.

Jag svarade; Du kan läsa om fukt på vindar i mina informationsblad på hemsidan. Mögelangrepp på råsponten kan uppstå antingen genom att det läcker genom yttertaket – då är antagligen angreppet begränsat i omfång – eller genom att (fuktig) inomhusluft läcker upp och kondenserar på den kalla vinden – angreppet är då troligen mer utbrett. Det kan ibland finnas avloppsluftningar som avslutas på vinden (felaktigt om de inte har en vakuumventil) – de skall dras upp över tak.

Det låter som att du hade ett utbrett angrepp på råsponten (det har varit i 6 år, det har inte växt ytterligare) – annars förstår jag inte åtgärden med avtvättning (var det besiktningsmannen som rekommenderade detta). Var angreppet utbrett? Luktade det?.

När du skriver att råsponten var fuktig – var den det lokalt, hur upptäckte ni att den var fuktig och hur yttrade det sig?

Att byta råsponten utan att veta varifrån fukten kommer verkar inte genomtänkt.

Jag återkommer så snart jag fått ovanstående frågor besvarade.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar