Fukt i mark och grund

Fukt i mark

Fukten i marken består dels av vatten dels av vattenånga.

Vatten i marken

Vattnet i marken förekommer som

  • ytvatten; alltså vattnet som ligger uppe på markytan
  • infiltrationsvatten; alltså vatten som p.g.a. tyngdkraften söker sig nedåt
  • grundvatten; d.v.s. den vattenyta som finns ett stycke ner i marken och där vatten samlas upp
  • sprickvatten; d.v.s. vatten som samlas i sprickorna i lerjordars torrskorpa
  • kapillärt uppsuget vatten; alltså vatten som sugs upp eller kvarhålls av de kapillära krafterna mellan jordpartiklarna

Vattnet i marken hindras att nå huset genom marklutning, dränering och kapillärbrytande skikt.

Vattenångan i marken

Vattenångan i marken, som egentligen är vattenångan i luften mellan jordpartiklarna, skall alltid förutsättas motsvara 100% RF.

Detta gäller även när marken består av väldigt genomsläppligt material, t.ex. sprängsten.

Vattenångan i marken hindras att skada huset genom genomtänkt konstruktion av väggen.

Läs om hur du skyddar dig mot fukt i marken i informationsbladet ”Mark runt huset, dränering och kapillärbrytande skikt”.

Fukt i grund

I samliga konstruktioner nedan så förutsätts att det finns en fungerande korrekt dränering.

Källare

Källare utsätts för vattenångan i marken utanför. Särskilt sommartid kommer vattenångan i marken att sträva att vandra in (via diffusion) och fuktigheten i väggen höjs.

Även vattenångan i inneluften kan, under vissa omständigheter, ge hög fuktighet i väggen, t.o.m. kondens på ytan om väggen är tillräckligt kall.

Läs om hur du skyddar källarväggar mot fukt i marken i informationsbladet ”Källare”.

Krypgrund

En krypgrund utsätts för vattenångan i marken som diffunderar upp i utrymmet.

Uteluft som normalt kommer in i utrymmet via ventilerna kommer, särskilt på våren, att höja fuktigheten i utrymmet eftersom utrymmet är kallare än uteluften. Kondens kan bildas på kantbalkar och andra kalla föremål.

Läs om hur du skyddar krypgrunder mot fukt i marken i informationsbladet ”Krypgrund”.

Platta på mark / källargolv

En betongplatta på marken utsätts för vattenångan i marken under.

Under vissa omständigheter kan vattenångan i luften inomhus ge problem.

Läs om hur du skyddar platta på mark / källargolv mot fukt i marken i informationsbladet ”Platta på mark / källargolv”.

Du kan ladda hem en pdf-fil med denna text: Fukt i mark och grund

Detta var information från www.fuktinfo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>