Mögel och röta

Mögel

Mögel är en form av svampar som, framför allt, lever på dött material. De har därmed ingen egentlig negativ inverkan på byggnadens goda bestånd. Däremot luktar de inte bra och deras sporer kan troligen orsaka ohälsa hos människor i byggnaden. En del är giftiga. Mögelsporer finns i princip överallt.

Mögelsvampar kräver att luftfuktigheten överstiger 75%. Men det skall också vara lämplig temperatur, finnas näring, vara relativt vindstilla och det skall inte finnas några, för svampen, gifter i omgivningen.

Mögel kan växa på oorganiska material, t ex betong, men det är då egentligen näringen på den, nedsmutsade, ytan som ger förutsättning för tillväxt.

Mögelsvamp, inkl sporerna, kan överleva torrperioder.

Aktinomyceter är bakterier som luktar mögel. De kräver också hög fuktighet och åtgärden är densamma.

Åtgärder

Tar man bort en av förutsättningarna, vilken oftast är fukt eller näring, så upphör mögelangreppet. Dock kan det krävas att man handgripligen tar bort mögel och mögelsporer och gör miljön ovänlig, med mögelgift, så att inte angreppet kan komma tillbaka.

Mögellukten tränger in i allt poröst och kan vara svår att få bort om man inte tar bort det luktande materialet. Mögellukt i betongplattor, efter t ex möglande övergolv, kan vara omöjligt att få bort och man får där förlita sig på ventilerade golvlösningar.

Röta

Rötsvampar lever av cellulosan i träets cellväggar och har alltså en destruktiv inverkan på byggnader.

Rötsvampar kräver oftast hög luftfuktighet, vatten, för att kunna leva. Den s.k. äkta hussvampen, kan, genom sitt mycel frakta vatten många meter. Det är alltså inte alltid så att rötangreppet ligger på samma plats som vattenförekomsten.

Åtgärder

Liksom vid mögelangrepp måste förutsättningarna ändras och vatten tas bort för att stoppa svampangreppet. Det skadade området tas lämpligen bort och friskt material sätts in. Detta gäller i synnerhet vid angrepp av äkta hussvamp.

Du kan ladda hem texten; Mögel och röta

Detta var information från www.fuktinfo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>