Fukt i krypgrund eller torpargrund

Läs också informationsbladen ”Mark runt huset, dränering och kapillärbrytande skikt” och ”Fukt i mark och grund”.

Fukt i krypgrunden kommer antingen från marken eller från luften i utrymmet. Jag tar då inte med fukt som skulle kunna läcka in från fasaden / byggnaden ovanför eller från läckande installation.

Uteluftsventilerade krypgrunder / torpargrunder

Krypgrunden utsätts för vattenångan i marken nedanför. Detta hindras genom att lägga en plast på marken (ta bort all humus före). För att kunna gå på plastfolien så kan man lägga sand ovanpå. Se till att sanden är ren.

Alternativt så kan man lägga värmeisolering ovanpå.

Även luftfuktigheten i uteluften påverkar krypgrunden. Särskilt vår- och försommartid så finns risk att vattenångan i uteluften kondenserar mot kantbalkarna i utrymmet, eftersom dessa är, efter vintern, kalla. Ett sätt är att klistra värmeisolering på kantbalkarna. Detta kan vara svårt att få heltäckande, så, vilket gäller överhuvudtaget, får man acceptera att det tidvis är fuktigt i krypgrunden. Detta kan ge mögelpåväxt på blindbotten mm, vilket inte borde utgöra något egentligt problem om utbredningen hålls under uppsikt och inte på annat sätt än utseende utgör ett problem.

En krypgrund är alltså alltid fuktig och det är därför mycket viktigt att i alla fall marken hålls ren från organiska material, som byggrester / träbitar, matjord mm. Annars kommer mögel att växa där och avge lukt.

Inneluftsventilerade krypgrunder

En inneluftsventilerad krypgrund bygger på att luften inomhus tillåts komma ner i utrymmet och att ytterskalet är varmt och luftätt (så att inte den varma inneluften tillåts komma i kontakt med kalla konstruktionsdelar och kondensera).

Du kan ladda hem denna text; Fukt i krypgrund – en enkel och lättfattlig beskrivning

Detta var information från www.fuktinfo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>