Fukt-, lukt- och mögelproblem i uteluftsventilerad krypgrund (torpargrund)

OBS – så här läser du följande;

1. Scrolla nedåt tills du hittar det som passar just din skada.

2. Eftersom många skador kan se likadana ut men ha olika orsak så läs igenom alla troliga orsaker som står under resp. avsnitt.

3. Om du inte hittar ett tillräckligt svar så maila mig på formuläret på startsidan!

Uteluftsventilerad krypgrund / torpargrund

Problemet

Det luktar i huset.

Trolig orsak 1 (av 3!)

Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Gå ner i krypgrunden och se om det luktar mer där. Ta upp markmaterialet och lukta på det. Du kan även hugga ut en bit från träbjälkar eller syllar i grunden och lukta på dessa i neutral miljö, dvs hos någon annan.

Eller starta köksfläkten och stäng alla fönster och ventiler. Lukta vid golvlisterna.

Reparation

Börja med att göra rent på marken. När allt organiskt material på och i marken avlägsnats läggs en plastfolie ut på marken. Det är oftast avsaknaden av denna som orsakar problemet. Plastfolie läggs med överlappande skarvar (ca 30 cm) och perforeras lämpligen i lågpunkter så att ev vatten kan rinna ut. Folien fixeras med stenar, tegelstenar eller dylikt, inte med sand.

Ökad ventilation hjälper inte. Tryckimpregnerade syllar är ofta orsak till lukt.

Sitter lukterna på undersidan och i bjälklaget är det svårt att få bort lukterna med annat än att byta ut material. Undertrycksventilerad krypgrund kan gå om bjälklaget är oskadat.

Eftersom skador i krypgrund, och framför allt lukt från krypgrund, ofta har en komplicerad orsaksbild, och åtgärdsprogram, rekommenderar vi Dig att kontakta sakkunnig för hjälp.

Trolig orsak 2 (av 3!)

Det möglar på blindbotten så pass mycket att det luktar upp i huset. Observera att man alltid har lite tillväxt. Orsaken är dålig eller igensatt ventilation, p.g.a. för få ventiler samt avsaknad av plastfolie på marken.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Det skall finnas ventilation i krypgrunden, en ventil per 10 m2 ca, samt plastfolie på marken. Se också föregående och följande sidor.

Reparation

Öppna ventiler så att de stämmer med de vi angett ovan. Ventilerna skall vara jämnt spridda och ge god genomströmning genom krypgrunden. Plastfolie skall ligga med överlappande skarvar (30 cm) på marken. Folien skall vara perforerad i lågpunkter så att ev vatten kan rinna ut. Folien fixeras med stenar, tegelstenar eller dylikt, använd ej sand.

Sitter lukterna på undersidan och i bjälklaget är det svårt att få bort lukterna med annat än att byta ut material. Undertrycksventilerad krypgrund kan gå om bjälklaget är oskadat.

Eftersom skador i krypgrund, och framför allt lukt från krypgrund, ofta har en komplicerad orsaksbild och åtgärdsprogram rekommenderar vi Dig att kontakta sakkunnig för hjälp.

Trolig orsak 3 (av 3!)

Det möglar på blindbotten så pass mycket att det luktar upp i huset. Obs att man alltid har lite tillväxt. Orsaken är dålig eller igensatt ventilation p.g.a. man hindrar fri genomströmning med t ex en vägg i kryprummet.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Ventilationen av krypgrunden skall ske obehindrat och svepa överallt. Väggar, upplag ed som står i vägen gör att fuktigheten stiger.

Reparation

Ta upp öppningar i de invändiga grundmurarna (1×1 m, eller 0,2×0,2 fast då med tätare mellanrum) så att luft relativt lätt kan passera genom.

Sitter lukterna på undersidan och i bjälklaget är det svårt att få bort lukterna med annat än att byta ut material. Undertrycksventilerad krypgrund kan gå om bjälklaget är oskadat.

Eftersom skador i krypgrund, och framför allt lukt från krypgrund, ofta har en komplicerad orsaksbild och åtgärdsprogram rekommenderar vi Dig att kontakta sakkunnig för hjälp.

Uteluftsventilerad

Problemet

Det finns vatten i kryprummet.

Trolig orsak

Dräneringen kring krypgrunden fungerar ej tillfredsställande. Huset står på berg med fickor. Det rinner in genom eller under kantmuren. Problemet kan också bero på dåligt bortlett regnvatten från stuprör eller brott på ledningen från dem.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Om Du ser vatten så är det fel.

Reparation

Kontrollera att dagvattenbrunnen och ledningar från dränering inte är igensatta av löv, jord eller dylikt.

Det är inte lätt att ordna till dräneringen. Anlita sakkunnig för att hjälpa Dig utforma åtgärden.

Eftersom skador i krypgrund, och framför allt lukt från krypgrund, ofta har en komplicerad orsaksbild och åtgärdsprogram rekommenderar vi Dig att kontakta sakkunnig för hjälp.

Uteluftsventilerad

Problemet

På undersidan av bjälklaget, som är av lättbetong, har lättbetongen lossnat och armeringen är synlig.

Trolig orsak

En hög fuktighet har gjort att armeringen rostat och sprängt bort betongen.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Plastfolie saknas på marken, dräneringsledning saknas eller är igensatt eller dagvattenbrunn är igensatt.

Reparation

Om plastfolie saknas så lägg ut en på marken, som skall vara fri från organiskt material såsom trä, byggrester mm. Plastfolien fixeras med t ex stenar, använd inte sand.

Rensa brunnar och dräneringen om dessa är igensatta.

Vid kraftiga skador på bjälklaget är det inte lätt att ordna åtgärden själv. Anlita då sakkunnig för att hjälpa Dig utforma åtgärden.

Eftersom skador i krypgrund, och framför allt lukt från krypgrund, ofta har en komplicerad orsaksbild och åtgärdsprogram rekommenderar vi Dig att kontakta sakkunnig för hjälp.

Du kan ladda hem denna text; Fixa Krypgrund

Detta var information från www.fuktinfo.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>