Fuktproblem i källare

Källaren angrips alltså bl. a. av vatten och vattenånga från marken, vattenånga från inneluften och regn från fasaden. Problem uppstår när dessa fuktkällor tillåts angripa källaren i skadlig omfattning. Lösningen är i princip att se till att de inte kan angripa i sådan omfattning (se ”Reparera fuktskador i …”)

Vatten från marken

Om dräneringen och/eller det kapillärbrytande skiktet brister så kommer vatten att tränga in i väggen eller upp i golvet (läs mer om golv i avsnittet om platta på mark och källargolv). Är väggarna obehandlade så kommer inträngningen troligen att synas, antingen som mörkare fläckar eller att färg eller puts släpper. Är skadorna nära golvet ligger det nära till hands att misstänka dålig dränering, ligger de högre upp är det närmare att misstänka fuktskyddet. Är väggarna klädda med t ex en träkonstruktion, så kan det ta lång tid innan man ser skadan. Troligen kommer det att lukta tidigare.

Vattenånga från marken

Vattenånga från marken kommer troligen inte att synas på insidan eftersom det hinner torka ut i väggens ytskikt. Men är väggen klädd med en träkonstruktion så kommer den höga fuktigheten från marken att ge skador. Även här är det troligare att det först märks genom mögellukten.

Vattenånga från inneluften

Är halten vattenånga onormalt hög i inneluften så kommer kondens att synas på källarfönster o.d. Är väggen klädd, och framför allt isolerad på insidan, så kan en, i övrigt normal, luftfuktighet ge hög relativ fuktighet mot (den gamla) ytterväggen och problem.

Regn från fasaden

Det förekommer att vatten från fasaden ovanför inte leds ut utan tränger, genom felaktigt utförande, ner i källaren. Detta syns i så fall högt uppe på väggen. Det kan förstås tränga in längre ner och i så fall uppträda som vatten från marken (se ovan).

Träväggar och klädda väggar

Skador i sådana väggar kommer vanligast att upptäckas genom att det luktar illa – i, eller från, källaren. Ett tips att lokalisera om lukten kommer från väggen är att slå av proppen, skruva av plastlocket på en stickkontakt i väggen (om det finns) och sticka in näsan (OBS – slå alltså av elen före!). Eller försök försiktigt lossa på golvsockeln eller taklisten – alltså försök att ”komma ut i väggen” med näsan.

Du kan ladda hem detta informationsblad; Fuktproblem i källare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>