i källaryttervägg – putsad , oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

Problemet

Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet bubblar sig.

Trolig orsak 1 (av 4!)

Det kommer in vatten p.g.a. fel i dräneringen. Anledningen kan också vara kapillär uppsugning från grundsulan.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Skadan syns framför allt vid golvet.

Reparation

Gräv upp. Lägg ut nya dräneringsrör på rätt höjd, dvs i anslutande dräneringsskikts underkant, och med rätt lutning, 1:200. Kringfyll med dränerande och kapillärbrytande material, typ singel eller makadam. Du behöver separationsduk om omkringliggande jordart är av finkornigt material, typ lera, mo och mjäla.

Se samtidigt över det kapillärbrytande skiktet på väggen, se följande sidor.

Om orsaken är kapillär uppsugning från grundsula kan det vara bäst att först tala med en sakkunnig för korrekt åtgärd.


Trolig orsak 2 (av 4!)

Det kommer in vatten p.g.a. felaktig marklutning eller att vatten från stuprör rinner mot fasaden. Orsaken kan också vara läckage från dagvattenledningarna.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Skadan syns framför allt vid markytan. Se också föregående sida och nästa sida.

Reparation

Se till att marken lutar 1:20 3 meter ut från fasaden. Hårdgör ytan. Se till att stuprör avleds bort från huset eller ännu hellre ansluts till dagvattenledning.

Alternativt om det inte finns dagvattenledning och befintlig mark är grusaktig – gör en grop på 1,5 x 1,5 x 1,5 som Du fyller med stora stenar och led dit vattnet i en tät ledning, typ markpvc dimension 110.

Om stuprörsledningen är otät grävs den befintliga ledningen upp. Består den av glaserade lerrör eller betongrör kan det vara en fördel att byta ut till markpvcrör i dimension 110. Ledningen läggs i fall på 1:100.


Trolig orsak 3 (av 4!)

Det kommer in vatten p.g.a. för tät återfyllnad eller ej fungerande kapillärbrytande skikt (asfaltskikt).

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Utbredd skada på hela väggen. Se också föregående sidor

Reparation

Gräv bort återfyllnaden. Passa på att byta dräneringsrör eller se i alla fall till att de är hela, rena, ligger på rätt nivå. Anslut stuprör till täta ledningar i marken och till takvattenbrunn.

Montera en luftspaltbildande fuktspärr eller likvärdigt på väggen. Återfyll med singel, se fabrikantens anvisningar.


Trolig orsak 4 (av 4!)

Fläcken ligger i detta fall över marknivå på vintern eller under marknivå, fast då under sommaren.

Det är kondens på ytan. Orsaken till detta kan vara

  • hög fuktighet i rumsluften
  • låg rumstemperatur i källaren
  • kalla källarväggar

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Du har i så fall mycket hög fuktighet inomhus, vilket framför allt yttrar sig som kondens på fönster. Se också föregående sidor.

Reparation

Förbättra ventilationen – i första hand genom att öppna befintliga ytterväggsventiler, även övertäckta, samt evakueringsventiler i bad, tvätt och duschutrymmen. Komplettera vid behov med nya uteluftsdon (spaltventiler i fönsterkarmar i sov- och vardagsrum). Montera en frånluftsfläkt, typ Pax, i dusch / bad eller montera en fläkt på skorstenen alternativt vid kryddhyllan i köket.

En kondensavfuktare är också ett alternativ om källaren används för torkning av tvätt.

Ett annat sätt är att höja temperaturen i källaren. Den energi som går åt kommer även huset i övrigt till del, t ex blir golven i bottenvåningen varmare.

 

Du kan ladda hem detta informationsblad; Fixa Källare

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>